NIVEL Nieuws

NIVEL Nieuws bericht meerdere malen per jaar over de onderzoeksprojecten van het NIVEL. Voor deze nieuwsbrief vervult zietekst de rol van redacteur en eindredacteur.

  NIVEL Nieuws 2 (PDF)
  NIVEL Nieuws 3 (PDF)
  NIVEL Nieuws 4 (PDF)


NIVEL
Het NIVEL is een wetenschappelijk instituut dat de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg onderzoekt.
website
Meer over:
Maatschappij
Meer:
Artikelen