Nieuwsbrief StAZ

Voor deze nieuwsbrief van Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen schreef en redigeerde zietekst meerdere artikelen.

  Nieuwsbrief StAZ december 2007 (PDF)
  Nieuwsbrief StAZ oktober 2006 (PDF)
  Nieuwsbrief StAZ oktober 2005 (PDF)


StAZ
Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche op het gebied van arbeidsmarktbeleid.
website
Meer over:
HRM