Beste Koop

In 2008 vond een belangrijke wijziging plaats in het Nederlandse zorgstelsel. Reden voor het Platform GGz om een groot congres te organiseren, waarvan zietekst verslag deed.

  Beste Koop (PDF)


Landelijk Platform GGz
Het Landelijk Platform GGz is een koepelorganisatie van cliënten- en familieorganisaties die de positie van kwetsbare mensen in de ggz structureel wil verbeteren.  
website
Meer over:
Maatschappij